• Đã hoạt động 4 năm cực kỳ ổn định

 • Chống Máy Ảo Tuyệt Đối

 • Chống Multi Login Tuyệt Đối

 • Tính năng cân bằng cấp độ

 • Drop chuẩn VNG đồ xanh cực hiếm

 • PB Đường Môn Thân Pháp rất được yêu thích

 • Trang bị chuẩn Đồ Xanh, An Bang, Định Quốc, HKMP cực hiếm

 • Đã tổ chức thành công nhiều giải đấu lớn

 • Chặn hoàn toàn Script

 • Hệ thống tính năng chuẩn VNG

 • Giới hạn tuyệt đối 4 account/PC khi tham gia hoạt động

 • Miễn Phí Giờ Chơi

phù hợp với người có ít thời gian
Vào Game
 • nhận ngay cấp 150

 • 1 Vũ Khí Trang Bị HKMP theo Hệ

 • 1 Bộ Trang Bị An BangMiNi

 • 1 Bộ Trang Bị Đinh QuốcMiNi

 • Thần Hành Phù (VV)

 • Thổ Địa Phù (VV)

 • Ngựa 8x

hỗ trợ chăm sóc nhiệt tình thân thiện

0902.33.4282

vẫn còn thắc mắc đặt câu hỏi